vài dòng đôi lời lê đôi mách

chẳng biết đã đăng kí wordpress lúc nào mà khi mở mail ra đã có…… viết lại để tưởng nhớ nhân lúc nhàm chán vô tích sự và bàn phím hỏng….. lúc 1h36 a.m ngày 23/3/2015

dự tính tương lai cái blog này…… trang giấy trắng và….cái bàn phím lại dở chứng…….cần suy tính thêm xem để làm gì với blog đã, đến giờ cũng chẳng biết cái này để làm gì và dùng nó ntn

Advertisements